פיתוח מערכת תיירות דמוי airbnb

עיצוב UX מלא לפלטפורמה תיירות עבור הסוכנות היהודית

הלקוח

הסוכנות היהודית

הפרוייקט

פיתוח והקמה מערכת שיתוף חדרי אירוח ליהודים מרחבי העולם בדומה ל - Airbnb

הושק

2019

אודות הפרוייקט

פרוייקט ישראדרימס Isradreams מבית היוצר של הסוכנות היהודית הינו פרוייקט דגל דיגיטלי שילווה את פעילות הסוכנות בשנים הקרובות. פלטפורמת ישראדרימס היא בעצם מערכת airbnb המיועדת עבור אוכלוסייה היהודית בעולם המבקשת לבקר בארץ. הפרוייקט הינו אחד מהמורכבים שפותחו בארץ, הן ברמת ה- ux/ui והן ברמת הפיתוח והאינטגרציה. חברת Y&A עיצבה, פיתחה ומלווה את הקמת כלל המערכת.


מיקום הלקוח בעולם

ישראל, אוסטרליה וארצות הברית 


הצוות המקצועי

3 מפתחי Frontend
2 מפתחי Server site
1 מנהל פרוייקט
1 איש QA 
2 מנהלי תוכן 
2 אנשי חווית משתמש UX


לוחות הזמנים

חודש פברואר 2017 >
עד היום 

טכנולוגיות ואינטגרציות שבוצעו במהלך הפרוייקט