הלקוח

אגודת האקטוארים של ישראל

הפרוייקט

אתר תדמיתי של אגודת האקטוארים

הושק

2019

 

אודות הפרויקט

אגודת האקטוארים ביקשה לעצב ולפתח אתר חדש, בית לקהילת האקטוארים. הפרויקט בא לתת מענה למידע עבור כל בעלי המקצוע בתחום האקטואריה. מידע מקצועי, חידושים רגולטוריים וביטוחיים וכלים מעשיים עבור האקטואר. האתר משמש כשער כניסה לאיזור אישי בו מתקיימות בחינות הסמכה מקצועיות. בניית אתר האגודה היה מאתגר מהיבט של הנגשת מידע, ארכיטקטורת מידע וחוויית משתמש התואמת את עולם האקטוארים.


מיקום הלקוח בעולם

ישראל


הצוות המקצועי

1 מפתח Frontend
1 מפתח Server site
1 מנהל פרוייקט
1 איש QA 
1 איש חוויית משתמש UX


לוחות הזמנים

חודש פברואר 2018 >
עד ינואר 2019

 

טכנולוגיות ואינטגרציות

במהלך הפרויקט השתמשו צוותי הפיתוח בכלים ובשיטות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בשוק